Export van sierprunus naar het VK niet mogelijk

vrijdag 08 januari 2021 13:50

Hierbij informeren wij u dat export van Prunus voor sierdoeleinden (o.a. Prunus laureceracus) naar het VK niet mogelijk is. Reden daarvoor zijn de fytosanitaire eisen van het VK voor Prunus in relatie tot Candidatus phytoplasma pruni (zie NVWA landeneisen Sierteelt onderaan pagina 37).

In tegenstelling tot de EU maakt het VK bij de eisen geen onderscheid tussen Prunus bestemd voor fruitproductie en Prunus bestemd voor sierdoeleinden. Voor Prunus bestemd voor sierdoeleinden kan niet aan de gevraagde eis van het VK  voldaan worden.

Er worden geen fytosanitaire certificaten meer afgegeven voor Prunus voor sierdoeleinden, mede ook omdat in het VK enkele zendingen vaststaan omdat op het fytosanitair certificaat de vereiste bijschrijving ontbreekt.

Als het VK voor Prunus dezelfde eisen zou hanteren voor Candidatus phytoplasma pruni als de EU, dan kan voor Prunus voor sierdoeleinden gewoon aan de eisen voldaan worden.

Anthos heeft contact gehad met Naktuinbouw, de NVWA en het ministerie van LNV. Het ministerie neemt contact op met DEFRA om helderheid te krijgen of de eisen zoals ze nu in de Engelse wetgeving staan inderdaad correct zijn of dat er mogelijk een fout in de wetgeving staat en het VK eigenlijk gewoon dezelfde eisen als de EU aanhoudt.

Zodra daar helderheid over is zullen wij u daarover informeren.

« Terug

Archief > 2021 > januari

Sluiten