Aphis Core message set / List of PSI Taxa with species-specific restrictions

woensdag 20 januari 2021 15:33

Zoals toegezegd in de circulaire van 12 januari jongstleden sturen wij u bijgaand een overzicht toe van de geslachten die op de PSI lijst staan waarbij is aangegeven bij welke geslachten een Species naam moet worden aangeleverd bij de Broker voor de aanvraag in ACE (Om verwarring te voorkomen: met species wordt niet de cultivar naam bedoeld).

Bij alle geslachten waar in de tweede kolom een opmerking staat, moet een Species naam opgevoerd worden. Anthos heeft bij USDA nog de vraag uitstaan of daarvoor gebruik gemaakt mag worden van de species namen die daarvoor in Nederland gehanteerd worden, of dat daarvoor uitgegaan moet worden van een USDA database (Advanced Query of Species Data GRIN-Global (ars-grin.gov)).

Bij alle andere geslachten moet het veld voor Species ook ingevuld worden, maar daarbij kan volstaan worden met .spp.  

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

« Terug