Geen verlenging Corona Compensatieregeling Sierteelt

donderdag 16 juli 2020 16:27

Vandaag heeft een bespreking plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiging van het Crisisteam Tuinbouw, waaronder Anthos, en de Directeur Generaal van het ministerie van LNV, Mevrouw Sonnema, over een verlenging van de compensatieregeling voor de sierteelt.

Tijdens het gesprek heeft mevrouw Sonnema namens de minister duidelijk gemaakt dat de - mede door Anthos bepleite - verlenging er definitief niet gaat komen. De compensatieregeling is destijds ingericht om de acute nood van het tuinbouwbedrijfsleven te kunnen ledigen gedurende de eerste drie maanden na de uitbraak van het coronavirus, medio maart. Voor het fonds was destijds 600 mln. euro beschikbaar voor de sierteelt en de voedingstuinbouw gezamenlijk, waarvan volgens de berichten plm. 30% is uitgekeerd. Het resterende bedrag is teruggevloeid naar de schatkist van het Rijk.

In een recent debat met de Tweede Kamer heeft de minister op vragen van kamerleden geantwoord dat de sierteeltmarkt zich heeft hersteld en dat een besluit tot verlenging ook om die reden niet voor de hand ligt. Voor dit standpunt kreeg zij steun van een brede meerderheid van de Tweede Kamerfracties.

In het gesprek met mevrouw Sonnema heeft Anthos aan de hand van nauwgezette berekeningen nog eens duidelijk gemaakt dat een aantal handelsbedrijven in de bloembollensector geconfronteerd wordt met grote corona-gerelateerde schade, die op kan lopen tot plm. 25 mln. euro. Ook het bedrijfsleven in enkele andere tuinbouwsectoren ondervindt nog steeds schade als gevolg van de uitbraak van het virus en ook daarvoor werd om compensatie verzocht.

De ingebrachte argumenten vonden geen weerklank. Daarmee is duidelijk geworden dat de overheid met steun van de politiek geen nieuwe of aanvullende regelingen zal aanbieden waaruit corona gerelateerde schade aan het bedrijfsleven in de tuinbouw zal worden vergoed.

« Terug

Sluiten