Brexit / per 1 februari is 'grace period' voorbij / advies Naktuinbouw t.a.v exportdatum

29-01-2021 15:57 29-01-2021 15:57

Het blijkt dat bij het opmaken van het fytosanitair certificaat via e-CertNL nog weleens bijschrijvingen ontbreken. Dit is het gevolg van wijzigingen die in eCertNL worden doorgevoerd als eisen  en dekkingen worden aangepast. Hierbij wijzen wij u op het advies van Naktuinbouw om de exportdatum voorlopig altijd twee weken vooruit te zetten, daardoor worden altijd de meest actuele eisen uit eCertNL gehanteerd.

Let op: Vanaf volgende week (per 1 februari) gaat het VK strikter handhaven als documenten niet correct zijn. Gedurende januari heeft APHA een ‘grace period’ gehanteerd waarbij zendingen wel vrijgegeven werden ook al waren de documenten niet correct.

5. Omdat de eisen en dekkingen van het VK nog regelmatig veranderen ontstaan problemen.

Om dit te voorkomen moet in e-CertNL in het veld "exportdatum" de datum  voorlopig altijd twee weken vooruit gezet worden. Dat maakt de kans op, en de gevolgen van, eventuele wijzigingen een stuk kleiner.

Let er wel op dat de datum van verscheping gelijk moet zijn aan de datum dat het certificaat gewaarmerkt wordt. Die moet dus aangepast worden want die is standaard gelijk aan de exportdatum.

Als u de exportdatum verandert, verandert de verschepingsdatum automatisch mee. In sommige gevallen is dat niet wenselijk. Verander dan de verschepingsdatum weer naar de juiste datum.

De exportdatum is de datum welke gebruikt wordt voor het ophalen van de eisen en dekkingen. De verschepingsdatum is de datum die als waarmerkdatum op het fytosanitair certificaat komt. De verschepingsdatum moet dus de datum van waarmerken van het fytosanitair certificaat zijn.

« Terug

Archief > 2021 > januari

Sluiten