Amerikaanse Flower Bulb Research Program eindigt juli 2022

donderdag 09 december 2021 11:10

Het bestuur van de stichting Anthos Noord-Amerika heeft besloten om het Amerikaanse Research Programma in 2022 te beëindigen. Het programma stond gedurende de eerste 33 jaar onder leiding van professor Gus de Hertogh, waarna Bill Miller in 1998 het stokje van hem overnam. Met het besluit van het bestuur komt een einde aan een episode, waarin veel waardevol onderzoek is verricht, dat een belangrijke stimulans is geweest voor de afzet en kwaliteit van bloembollen, bolbloemen en vaste planten in Noord-Amerika. In haar besluitvormingsproces heeft het bestuur vanzelfsprekend de Research Committee en Bill Miller betrokken. Alle betrokken partijen zijn tot de conclusie gekomen dat in de laatste jaren de vraag naar nieuwe onderzoeksvoorstellen haperde. Deze ontwikkeling wordt in belangrijke mate toegeschreven aan het proces van schaalvergroting bij de afnemers en hun leveranciers. Dat heeft ertoe bijgedragen dat bedrijven meer zelfvoorzienend zijn geworden in het ontwikkelen van nieuwe kennis van productietechnieken en het assortiment.

Het contract met Cornell loopt af op 1 juli 2022 waarmee een tijdperk van 56 jaar kennisontwikkeling in Noord-Amerika wordt afgesloten. Alle opgedane kennis zal echter nooit verloren gaan en is terug te vinden in de talrijke publicaties van Gus de Hertogh en op de website flowerbulbs.cornell.edu. Als blijk van waardering voor zijn inzet en zijn support aan het programma, gaat het bestuur volgend jaar nog een bijeenkomst organiseren waarop afscheid kan worden genomen van Bill. Meer informatie daarover volgt te zijner tijd.

« Terug

Archief > 2021 > december

Sluiten