Taiwan / Lelies / reactie BAPHIQ

vrijdag 17 december 2021 14:19

De NVWA heeft gisteravond een reactie van BAPHIQ ontvangen. Daarbij heeft BAPHIQ kenbaar gemaakt dat ze niet akkoord gaan met “het verlengen van de tijdelijke maatregel” (waarbij onder de werkingssfeer van het protocol, tot de audit is afgerond, al wel partijen geëxporteerd mogen worden die te velde visueel vrij bevonden zijn van PlAMV).

Anthos is in overleg met de NVWA en het ministerie van LNV om de mogelijke oplossingen voor de ontstane situatie te bespreken. Een optie waaraan gedacht wordt, is om zendingen te versturen buiten het protocol om. Anthos heeft verzocht om daarvoor fytosanitaire certificaten af te geven. LNV en NVWA moeten daar nog een besluit over nemen.

Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen wij u daarover informeren.

« Terug

Archief > 2021 > december

Sluiten