Protocol & Handleiding Cliëntenonderzoek in relatie tot Rusland transacties

dinsdag 14 december 2021 11:13

Op woensdag 8 december jl. vond een webinar plaats over derde betalingen in relatie tot de export van bloembollen en boomkwekerijproducten naar Rusland. Tijdens deze bijeenkomst heeft Rabobank een toelichting gegeven op hun poortwachtersrol in het voorkomen van witwassen van gelden. De door de bank gebruikte sheets kunt u inzien via deze link

De inleiding van de bank werd gevolgd door een presentatie van Proximities Risk Consultancy, dat In opdracht van Royal Anthos een normbeeld heeft geschetst van de export van bloembollen en boomkwekerijproducten naar Rusland. 

Op grond van het geschetste normbeeld heeft Proximities op ons verzoek ook een raamwerk ontwikkeld dat objectieve indicatoren bevat voor de door u te volgen screening procedures. Dat heeft geresulteerd in het opstellen van een Protocol en de Handleiding Cliëntenonderzoek. Het protocol bestaat uit stappen die u geadviseerd wordt te nemen voordat een transactie met een Russische afnemer wordt afgesloten. De handleiding geeft u informatie over de screeningprocedure van derde partijen die bij de afhandeling van een transactie betrokken zijn. 

Tijdens de bijeenkomst bent ook geïnformeerd over het initiatief van Anthos om een samenwerking aan te gaan met een gespecialiseerd bureau dat assistentie kan verlenen bij de screeningprocedure. Wij zijn daarover in gesprek met een bureau en hopen daar binnen afzienbare tijd meer informatie over te kunnen verstrekken. Mocht u vooruitlopend daarop toch een entiteit willen laten screenen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de directeur van Anthos, de heer Zwetsloot.

N.B.: Van het webinar is een opname gemaakt, vanaf de presentatie van Proximities. Die kunt u terugzien via deze LINK.

« Terug

Archief > 2021 > december

Sluiten