Kwaliteit/Logistiek

Anthos participeert in de besturen en adviesorganen van de BKD en de Naktuinbouw en kan daardoor direct invloed uitoefenen op het sectorale kwaliteitsbeleid voor de bloembollen- en boomkwekerijsector. Voor de droogverkoop in de bloembollensector bestaat er de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland (SKBH), die in de richting van consumenten en detailhandel extra waarborgen geeft ten aanzien van de kwaliteit van het product.

Expoteursverklaring bloembollen (voorbeeld)
Hiermee verklaart ondergetekende dat hij bloembollen intracommunautair pleegt te leveren of pleegt uit te voeren naar een niet EU-land in de zin van het besluit van 22 december 2017 nr. 2017-21605 (en zoals deze nadien is gewijzigd) van het Ministerie van Financiën inzake toepassing van de wet op de Omzetbelasting 1968.