Promotie

Promotie is van groot belang om het gebruik van bloembollen, bollen op pot en bolbloemen door de consument en de retailhandel te stimuleren. Anthos heeft de stichting iBulb opgericht, die promotiecampagnes uitvoert in de belangrijkste afzetmarkten in Europa, Noord- en Zuid Amerika en het Verre Oosten/Oceanië. De stichting heeft daarvoor een bedrag van 1,6 mln. euro beschikbaar, dat aangevuld wordt met gelden die verkregen worden uit vrijwillige heffingen voor Scandinavië (0,5 mln. euro), Verenigde Staten (0,8 mln. euro) en Japan (0,75 mln. euro).

Voor de boomkwekerijsector werkt Anthos samen met de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten in de stichting iVerde die zich toelegt op de promotie van boomkwekerij-producten.

Image Archive