Promotie

Promotie is van groot belang om het gebruik van bloembollen, bollen op pot en bolbloemen door de consument en de retailhandel te stimuleren. Anthos heeft de stichting iBulb opgericht, die promotiecampagnes uitvoert in de belangrijkste afzetmarkten in Europa, Noord- en Zuid Amerika en het Verre Oosten/Oceanië. De stichting heeft daarvoor een bedrag van 1,6 mln. euro beschikbaar, dat aangevuld wordt met gelden die verkregen worden uit vrijwillige heffingen voor Scandinavië (0,5 mln. euro), Verenigde Staten (0,8 mln. euro) en Japan (0,75 mln. euro).

Voor de boomkwekerijsector werkt Anthos samen met de Royal Flora Holland (RFH) en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten in de stichting De Groene Stad die zich toelegt op de promotie van boomkwekerij-producten.

Goede voorbeelden van groene stedelijke ruimten uit 13 EU-landen worden nu gepresenteerd in een video, die wordt gepubliceerd in de campagne van "Green Cities Europe". Het doel is te inspireren tot groenere steden in Europa.

Image Archive