Vervolg Coronavirus

maandag 25 mei 2020

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

1.Verlenging Corona Steunpakket

Het kabinet heeft vorige week het steunpakket voor het bedrijfsleven met drie maanden verlengd. VNO-NCW heeft daarvan de volgende samenvatting gegeven:

a) Reparatie van NOW 1
De NOW-regeling wordt op een aantal punten - overgang van onderneming, loonsombepaling, accountantsverklaring - met terugwerkende kracht gerepareerd. Ook wordt de datum waarop een aanvraag ingediend kan worden voor het vaststellen van de NOW-subsidie (dus niet het voorschot) verschoven van 1 juni naar 7 september. Vanaf dat moment heeft de werkgever 24 weken de tijd om de aanvraag te doen.
» Lees meer

b) NOW 2.0: Verlenging en aanpassing tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 opnieuw een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling kent wel een aantal verschillen ten opzichte van de eerdere NOW-regeling.
  » Lees meer

c) Tot 20.000 euro voor vaste lasten
De bestaande regeling Tegemoetkoming ondernemers Getroffen Sectoren wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per drie maanden.
» Lees meer

d) Kredietregelingen verlengd
Het kabinet heeft de speciale coronakredietregelingen verlengd. 
  » Lees meer

e) Verlenging belastingmaatregelen
Meer dan 100.000 ondernemers hebben al uitstel van belasting aangevraagd. De periode waarin ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen is verlengd tot 1 september 2020. 
  » Lees meer

f) Verlenging Tozo, wel met partnertoets
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor zelfstandigen wordt verlengd met drie maanden. 
  » Lees meer

2. Enquête Effecten Coronavirus

Anthos participeert samen met de andere brancheorganisaties in de tuinbouw in de Crisisorganisatie, die direct na de uitbraak van het coronavirus is opgericht. Deze organisatie heeft besloten om tuinbouw-breed een enquête uit te zetten die inzicht moet geven in de effectenanalyse van de coronavirus, zoals toegelicht in een begeleidend schrijven dat u kunt inzien via deze link. Anthos heeft enige tijd geleden onder de leden hier ook al over geënquêteerd, maar wij zouden het op prijs stellen indien u aan deze enquête toch uw medewerking wilt verlenen. U kunt die invullen via deze link.  

3. Corona protocol voor de bloembollengroothandel

Op verzoek van Anthos zal Stigas deze week een corona protocol opstellen voor de bloembollengroothandel. Uit vragen van leden is duidelijke geworden dat de richtlijnen die eerder verstrekt zijn, onvoldoende aansluiten op de dagelijkse praktijk binnen de groothandel/export. De bedoeling is om donderdag a.s. een eerste concept beschikbaar te hebben. Donderdag worden ook de protocollen voor o.a. de boomkwekerij- en bloembollenteelt geactualiseerd.

4. Informatie landbouwraden

De verschillende landbouwraden houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse landen. Wij zullen u hier regelmatig over informeren. De laatste stand van zaken kunt u HIER downloaden.

« Terug