Algemene Ledenvergadering

dinsdag 12 mei 2020 15:38

Het Verengingsbestuur heeft in samenspraak met het Algemeen Bestuur besloten om de aankomende Algemene Ledenvergadering te verzetten naar het najaar. Aanleiding hiervoor is het coronavirus. Het bestuur geeft de voorkeur aan een Algemene Ledenvergadering waarin de leden fysiek bijeen komen. Als dat in het najaar nog altijd niet mogelijk blijkt te zijn, zal de Algemene Ledenvergadering alsnog met behulp van elektronische communicatiemiddelen georganiseerd worden.  

Het uitstellen van de Algemene Ledenvergadering is in juridische zin mogelijk gemaakt door de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Noodwet), die 24 april 2020 in werking is getreden. De Noodwet maakt het mogelijk dat rechtspersonen virtueel kunnen vergaderen en bepaalde wettelijke termijnen kunnen verlengen.  

Zodra de nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering door het bestuur is vastgesteld, wordt u daarover ruim voor de vergaderdatum geïnformeerd.

Het Verenigingsbestuur vertrouwt erop dat u begrip heeft voor het besluit. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter of directeur van Anthos.

« Terug

Sluiten