Stand van zaken Ketenregister en Preclearance programma

maandag 18 mei 2020 13:07

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van het gebruik van Ketenregister in relatie tot het preclearance programma voor USA en Canada. De afgelopen periode is een applicatie ontwikkeld waarmee een koppeling is gerealiseerd tussen Ketenregister en de TEAM inspectie. Daarmee kunnen USDA en CFIA de inspecties digitaal afhandelen, van planning tot en met het registreren van het resultaat van de keuring. Het komende seizoen zullen alle teams via tablets daarmee gaan werken.

Voor wat betreft het gebruik van Ketenregister door handelsbedrijven wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus, te weten:

  • KR light: Bedrijf dient aanvraag exportinspectie in met indicatie van aantal te inspecteren partijen;
  • KR medium: Bij de aanvraag voor de exportinspectie wordt aangegeven welke specifieke partijen geïnspecteerd moeten worden (= koppeling partijen uit Ketenregister);
  • KR full: Daarbij wordt voor de afgifte van het fytosanitair certificaat digitaal gecontroleerd (via Ketenregister en eCert-NL) of de partijen in de zending voldoen aan de fytosanitaire eisen van de betreffende afzetbestemming.

Anthos is momenteel in overleg met USDA over een andere werkwijze voor de 4 weken geldigheidsduur van de exportinspectie. Insteek is dat de keuring het hele exportseizoen geldig is en dat er maandelijks een monitoring (administratieve en fysieke controle) plaatsvindt van een aantal partijen uit de voorraad. Voor Anthos is dit altijd een voorwaarde geweest om de koppeling te maken van Ketenregister met het preclearance programma. Deze werkwijze (de zogenoemde ‘verlengingsaudit’) wordt overigens al door de BKD aangeboden aan bedrijven die werken met KR-medium of KR-full.  Deze werkwijze kan toegepast worden voor alle derde landen, tot nu toe met uitzondering van USA, Canada en Rusland.   

Met ingang van ‘oogst 2020’ kan voor vaste planten, Freesia, Nerine en plantuien ook gebruik gemaakt worden van Ketenregister, mits de betreffende cultivars over een EDI-codering beschikken. Inmiddels is het ook mogelijk om voor preclearance zendingen het fytosanitaire certificaat (Model II) te waarmerken via eCert-NL.

Anthos stelt zich op het standpunt dat de aansluiting op Ketenregister door handelsbedrijven stapsgewijs gerealiseerd wordt en dat het voor bedrijven (technisch) haalbaar en werkbaar moet zijn. Bovendien moet onze eis inzake de verlengingsaudit definitief zijn ingewilligd. Wel willen wij u erop attenderen dat USDA-APHIS beleidsmatig steeds steviger inzet op de digitale afgifte en uitwisseling van fytosanitaire certificaten.  Ook in relatie daarmee is het van groot belang dat wij zelf het initiatief houden door aan de implementatie van Ketenregister en eCert-NL in het preclearance programma te blijven werken. Dit geldt in het bijzonder voor die bedrijven die momenteel alleen werken met KR light. Zij kunnen een volgende stap zetten door te zorgen dat ze bij ontvangst van partijen deze ook kunnen inboeken in Ketenregister.

Mocht u op dit bericht een nadere toelichting willen ontvangen, dan wel meer informatie willen hebben over de werking en implementatie van het Ketenregister, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat van Anthos (de heren Zwetsloot en/of Kloosterboer).

« Terug

Sluiten