Government announces UK’s new MFN tariff regime, the UK Global Tariff

woensdag 20 mei 2020 11:01

Het VK heeft deze week de lijst met importtarieven gepubliceerd. Deze tarieven worden echter overruled bij het afsluiten van handelsakkoorden. Ze gaan voor de EU dan ook alleen gelden als er geen akkoord met het VK is op het moment dat de Brexit-transitieperiode afloopt.

In het VK heeft een uitgebreide consultatie van deze tarieven plaatsgevonden. Een eerste versie kon niet rekenen op de instemming van de Britse land- en tuinbouw en daar heeft de Britse regering deze keer duidelijk beter naar geluisterd.

De Britse regering wil met dit UK Global Tariff vooral een simpeler regime bieden dan het gemeenschappelijke buitentarief van de EU. Dat uit zich in afrondingen naar beneden (soms ook meer dan een procentpunt), het verdwijnen van tarieven van onder de 2 procent (“nuisance tariffs”) en het terugdringen van het aantal variaties binnen productcategorieën. De algemene intentie is om handel vrijer te maken (nultarief voor 60 procent van de handel), maar op voor het VK belangrijke agrarische producten worden tarieven op of rond het huidige EU-niveau gehouden, ter bescherming van de eigen sector.

U kunt HIER de import tarieven downloaden die dan van toepassing worden voor de productcategorieën waar de achterban van Anthos actief in is. De nieuwe tarieven (ukgt_duty_rate) betekenen voor bloembollen een lichte verlaging en voor boomkwekerijproducten een 0-tarief.

Meer informatie is te vinden via de volgende links:

« Terug

Sluiten