CAO voor de Groothandel in Bloembollen Algemeen Verbinden Verklaard

vrijdag 04 november 2016 09:24

Gisteren is in de Staatscourant het AVV besluit van de cao voor de Groothandel in Bloembollen gepubliceerd. Hiermee is de cao Algemeen Verbindend Verklaard en van toepassing op alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze cao vallen. De cao loopt tot 1 juli 2018 en is het resultaat van onderhandelingen tussen Anthos en de vakbonden FNV en CNV. Voor de ketenbepaling (artikel 03.03) volgt nog een tussentijds AVV verzoek, zodat naast de leden van Anthos ook de andere bedrijven gebruik kunnen maken van de soepelere ketenregeling. Zodoende kunnen handelsbedrijven in de sector blijven werken met negen-maanden-contracten, zonder dat er een vast dienstverband ontstaat. Door de Wet Werk en Zekerheid was dit niet meer mogelijk. De soepelere ketenregeling geldt niet voor de transitievergoeding. Leden van Anthos ontvangen binnenkort het nieuwe cao-boekje, anderen kunnen het boekje bestellen bij het secretariaat van Anthos.

Tegen het AVV verzoek door de cao Open Teelten is bezwaar aangetekend waardoor de procedure enigszins is vertraagd. De verwachting is dat ook deze cao binnenkort algemeen verbindend wordt verklaard.

« Terug

Sluiten