Anthos Inkoopvoorwaarden

vrijdag 18 november 2016 16:16

Op verzoek van een aantal leden heeft het bestuur van Anthos besloten om inkoopvoorwaarden op te stellen. De vraag van de bedrijven is ingegeven door de sterk veranderde ontwikkelingen in de markt en het proces van schaalvergroting dat zich bij alle schakels in de keten heeft ingezet. De betrokken bedrijven zijn van mening dat het huidige Handelsreglement voor de Bloembollenhandel niet met die gewijzigde marktomstandigheden is meebewogen en daarom willen zij eigen inkoopvoorwaarden gaan gebruiken. Het bestuur heeft dat verzoek gehonoreerd, ook om te voorkomen dat als gevolg van individuele initiatieven een veelheid aan verschillende inkoopvoorwaarden gebruikt gaat worden.

De opgestelde voorwaarden zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de leden van het Inkoopplatform van Anthos, waarin zo’n 35 inkopers van handelsbedrijven participeren. Daarnaast hebben de voorwaarden een juridische check ondergaan en naar verwachting zullen ze per 1 januari a.s. beschikbaar komen. Het bestuur beschouwt het als een vrije keus van marktpartijen óf en in welke mate men van de inkoopvoorwaarden van Anthos gebruik gaat maken, dan wel dat men de transacties onder de werking van het Handelsreglement wil laten vallen.

« Terug

Sluiten