Gunstigere ketenbepaling seizoenarbeid geldt ook voor leden van Anthos!

vrijdag 25 november 2016 16:49

In de nieuwsbrief van De Boomkwekerij van vandaag wordt gemeld dat de gunstigere ketenbepaling voor seizoenarbeid alleen gebruikt kan worden door LTO-leden. Dit is niet juist. Ook leden van Anthos en van de andere werkgeverspartijen die bij de cao Open Teelten betrokken zijn, kunnen gebruik maken van deze regeling.

Met deze ketenbepaling kunnen ketens van tijdelijke contracten onder voorwaarden met drie maanden in plaats van de wettelijke zes maanden worden onderbroken.

Dat de uitzonderingsregel alleen gebruikt mag worden door bedrijven die lid zijn van een werkgeversorganisatie is overigens tijdelijk. Werkgevers- en werknemerspartijen hebben inmiddels afgesproken dat ook bedrijven die geen lid zijn binnenkort gebruik mogen maken van deze uitzonderingsregel. Minister Asscher is daarom gevraagd om de gunstige ketenbepaling alsnog algemeen verbindend te verklaren. De minister heeft toegezegd dat hij daaraan zal meewerken.

« Terug

Sluiten