Nu geopend: Subsidie Duurzame Inzetbaarheid bedrijven en instellingen (ESF 2014-2020)

maandag 14 november 2016 15:32

De subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als doel om de inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken. Bijvoorbeeld projecten om medewerkers langer productief aan het werk te houden of het invoeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid. De subsidie is bestemd voor advieskosten van een externe adviseur.

Wanneer komt u in aanmerking?
- Uw project heeft te maken met een van de thema's van duurzame inzetbaarheid.
- U heeft ten minste 2 werknemers in dienst.
- Uw project duurt hoogstens 12 maanden.

Aanvragen
De indieningsperiode voor de komende ronde is 14 november 2016 tot en met 25 november 2016. Aanvragen bij Agentschap SZW.

Meer informatie en het aanvraagformulier staat op:
https://www.agentschapszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/inhoud/overzicht-aanvraagcriteria

Contact Agentschap SZW voor specifieke vragen:
Afdeling Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen – Tel. 070 3152340

« Terug

Sluiten