Uitstel noodmaatregelen X.f. Australie voor drietal bolgewassen met een jaar verlengd

dinsdag 29 november 2016 14:33

In aanvulling op door Anthos verstuurde berichtgeving van 24 maart jongstleden kunnen wij u hierbij melden dat de NVWA recentelijk van de Australische Plantenziektenkundige Dienst de melding heeft ontvangen dat de noodmaatregelen (toetsverplichting op Xylella fastidiosa) voor bolgewassen zijn uitgesteld tot in ieder geval maart 2018.

Australië beschouwt de familie van Amaryllidaceae als mogelijke waardplant voor Xylella fastidiosa. Nadat de NVWA afgelopen voorjaar uitgebreide informatie heeft verstrekt aan de Australische autoriteiten werd de invoering van deze nadere eisen uitgesteld tot maart 2017. Enkele Australische deskundigen zijn eind april in Nederland op bezoek geweest om het vermeerderingssysteem voor bloembollen te bekijken en door de NVWA geïnformeerd te worden over de Nederlandse aanpak m.b.t. Xylella fastidiosa. Op basis daarvan heeft de Australische PD recent besloten het uitstel met een jaar te verlengen.

Voorwaarde daarvoor is wel dat de aanpak van Xylella fastidiosa in Nederland op hetzelfde niveau doorgezet wordt. Australië blijft de situatie in de EU m.b.t. deze schadelijke bacterie volgen en zal het beleid herzien als men daar de noodzaak toe ziet.

« Terug

Sluiten