Anthos: BVS structuur niet strijdig met mededingingsrecht, maar werkwijze toont nog onvolkomenheden

maandag 05 augustus 2019 13:03

CNB heeft eerder besloten om de structuur en werkwijze van de kwekersverenigingen tegen het licht te houden vanwege de risico’s die daaraan kleven in relatie tot het mededingingsrecht. Dat heeft geleid tot de oprichting van BVS BV dat de ambitie heeft om uit te groeien naar een marktplaats waar individuele marktpartijen bij elkaar komen voor samenwerking in de verkoop van bolgewassen. Die gelegenheid wordt geboden aan bestaande kwekersverenigingen, maar ook aan individuele kwekers die gezamenlijk de productie en verkoop van bepaalde gewassen willen organiseren.

Anthos heeft van verschillende leden kritische vragen ontvangen over BVS, in het bijzonder over de vraag of met de oprichting en werkwijze van BVS toch niet in strijd wordt gehandeld met het kartelverbod. Het bestuur van Anthos heeft naar aanleiding van de verschillende vragen een juridische analyse laten uitvoeren door het advocatenkantoor Ploum, dat gespecialiseerd is in het mededingingsrecht.

Uit hun analyse blijkt dat BVS samen met de daarbij aangesloten kwekers moet worden beschouwd als een economische eenheid voor wat de ingebrachte cultivar(s) betreft. Dit is het geval omdat BVS ten aanzien van de ingebrachte cultivar(s) beslissende bevoegdheid heeft over het marktgedrag van de aangesloten kwekers, zowel voor wat betreft het aanbod, als de prijsvorming. Op grond daarvan is vastgesteld dat de gekozen juridische structuur en de werkwijze van BVS in elk geval op papier niet strijdig zijn met het mededingingsrecht.  

Wij hebben met Ploum echter ook besproken dat de werkwijze van BVS in de praktijk af lijkt te wijken van de werkwijze op papier. Dit naar aanleiding van ervaringen die enkele Anthos leden met ons hebben gedeeld. Ploum heeft aangegeven dat BVS en de daarbij aangesloten kwekers dan mogelijk alsnog in strijd met het mededingingsrecht handelen. Dat is met name het geval als BVS en kwekers tijdens het oogstjaar commercieel gevoelige informatie (prijzen, verkochte aantallen etc.) met elkaar delen, als kwekers een deel van de leverbare bollen van een ingebrachte cultivar toch zelf verkopen of als kwekers feitelijk toch zelf kunnen bepalen hoeveel en/of voor welke prijs de leverbare bollen verkocht moeten worden.

Anthos heeft vooraf overleg gevoerd met de CNB directie over dit initiatief. Toen is tevens de afspraak gemaakt dat wij de bevindingen van de door ons ingeschakelde advocaat met hen zouden delen. Dat hebben wij recentelijk gedaan, in een overleg waarbij ook de advocaat aanwezig was die in opdracht van de CNB juridisch vorm heeft gegeven aan de BVS constructie. In dat overleg hebben wij ook de door ons vastgestelde afwijkingen van de beoogde werkwijze gedeeld, welke afwijkingen  bij de CNB directie ook bekend zijn. Ter toelichting heeft men aangegeven dat het traject van de vorming van BVS nog in een opstartfase verkeert en dat men tijd nodig heeft om de veranderende werkwijze te implementeren en te vervolmaken. Daarvoor is 1 januari 2020 als richtdatum vastgesteld.

Tussen Anthos en CNB is afgesproken dat wij later dit jaar opnieuw een overleg over de werkwijze van BVS zullen hebben. In het licht daarvan nodigen wij u graag uit om uw ervaringen met BVS met ons te delen zodat wij die in een volgend overleg en/of eventueel andere vervolgstappen kunnen meenemen. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende, dan wel de directeur van Anthos, de heer Alfons Zwetsloot.

Voor de volledigheid benadrukken wij ten slotte dat de beslissing om wel of geen zaken te doen met BVS volledig aan u is. Anthos kan en mag daar op geen enkele wijze advies over geven.

« Terug

Sluiten