Per 1 september nieuwe eisen voor aanhangende grond bij import in de EU

donderdag 15 augustus 2019 13:38

Wij hebben u eerder al gemeld dat per 1 september 2019 nieuwe eisen van toepassing zijn voor aanhangende grond bij import in de EU. Op verzoek van verschillende brancheorganisaties heeft de NVWA bijgaand Engelstalig document opgesteld dat u kunt gebruiken om toeleveranciers te informeren zodat die zich hier op kunnen voorbereiden. In de bijlage staan ook links naar de officiële EU wetgeving. Als u daarnaar doorklikt vindt u de nieuwe eisen voor aanhangende grond onder punt 34.

Indien u producten in de EU wilt importeren met aanhangende grond dan dient tijdens de teelt aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Dit moet middels een bijschrijving op het fytosanitair certificaat vermeld worden.

De eisen zijn NIET van toepassing voor producten die zonder aanhangende grond (0-norm) geïmporteerd worden. Voor bloembollen geldt daarbij een tolerantie van 1% (dit wordt niet in de bijlage vermeld, maar staat bij doorklikken naar de officiële wetgeving wel bij punt 34 vermeld). Dus partijen bloembollen met minder dan 1% grond kunnen zonder bijschrijving geïmporteerd worden. Indien een partij bloembollen meer dan 1% grond bevat dan dient de benodigde bijschrijving op het fytosanitair certificaat te staan, anders wordt ze partij geweigerd.

« Terug

Sluiten