Maatregelen die VK neemt bij vondst eikenprocessierups

dinsdag 13 augustus 2019 14:28

Het VK heeft beschermde gebieden (ZP) voor eikenprocessierups; de rups is voor deze gebieden een quarantaine-organisme. DEFRA heeft aan de NVWA gemeld, dat de volgende maatregelen worden opgelegd bij vondst van eikenprocessierups in een ZP-gebied in het VK of in een zending bedoeld voor een ZP-gebied in het VK:

  • Alle eiken uit de partij waarin eikenprocessierups is gevonden, en die (nog) aanwezig zijn op een locatie (reeds geplant, of bij een tuincentrum/handelaar), moeten worden vernietigd; dus ook de eiken uit deze partij waarop geen eikenprocessierups is gevonden. Bomen uit dezelfde partij, die niet meer ter plekke aanwezig zijn, worden getraceerd. Als er een vermoeden is, dat ook daarop eikenprocessierups aanwezig is, worden ook deze vernietigd. Onder partij wordt verstaan de kleinste fytosanitaire eenheid, zoals deze als afzonderlijk artikel op de afleverbon staat en gedekt is door het plantenpaspoort.
  • Andere partijen eik uit dezelfde levering moeten ook worden vernietigd, indien er een link is met de genotificeerde partij. Dit is bijvoorbeeld het geval als ze afkomstig zijn van hetzelfde perceel.
  • Als er om andere reden een gegronde verdenking is van aanwezigheid van eikenprocessierups in een partij uit dezelfde levering, dan wordt veelal uit voorzorg ook deze partij vernietigd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als uit de leveringsgegevens niet duidelijk blijkt, dat de partij van een ander perceel afkomstig is.
  • Andere boomsoorten (zijnde niet eik) uit dezelfde zending hoeven in principe niet vernietigd te worden. Dat geldt ook voor Quercus suber, die niet bekend is als waardplant van eikenprocessierups.
  • Alle andere leveringen eik, met uitzondering van Quercus suber, geleverd aan het VK na 1 september 2018 worden zoveel mogelijk getraceerd. Indien daarop eiken­processierups wordt gevonden, zullen daarop dezelfde maatregelen worden opgelegd.
  • Dezelfde maatregelen zullen worden opgelegd in geval van een vondst op eiken die nog wel geïmporteerd mogen worden (zoals Spillen en Bos & Haagplantsoen met omtrek < 8 cm op 1,2 m. hoogte).

Het vernietigen van de volledige partij, waarin een quarantaine-organisme is gevonden, is binnen de EU-wetgeving een gebruikelijke maatregel. Zonodig mogen veel verdergaande maatregelen genomen worden om een gebied te beschermen tegen introductie van een quarantaine-organisme. Bovengenoemde maatregelen betreft de algemene lijn, die DEFRA momenteel hanteert, bij vondsten van eikenprocessierups. DEFRA beoordeelt echter per geval (partij) of er sprake is van ‘verdenking’ of ‘link’ met de genotificeerde partij, en of er dus aanleiding is om ook een gerelateerde partij te vernietigen. Ze baseren zich daarbij op de beschikbare informatie uit onder andere leveringsnota’s en andere leveringsgegevens.

Mocht eikenprocessierups worden aangetroffen op andere bomen dan eik, dan kan DEFRA besluiten ook die bomen te vernietigen. De maatregelen worden opgelegd bij vondsten op zendingen uit alle EU landen, dus niet alleen uit Nederland.

Geheel Ierland is eveneens een beschermd gebied voor eikenprocessierups. Tot nu toe heeft Ierland nog geen vondsten gemeld. Hou er echter rekening mee, dat in geval van een vondst Ierland vergelijkbare maatregelen zal opleggen als het VK.

« Terug

Sluiten