Rusland pre-shipment keuringen op plantaardig materiaal stopgezet en NVWA biedt duidelijkheid omtrent te volgen fytosanitaire eisen van de EAEU-landen

donderdag 01 augustus 2019 13:06

  1. Rusland inspecties

Recentelijk heeft de Europese Commissie in Moskou besprekingen gevoerd met een delegatie van Rosselkhoznadzor, de Russische Plantenziektenkundige Dienst (PD). Daar is onder meer gesproken over de pre-shipment keuringen die deze dienst in de lidstaten uitvoert op al het plantaardig materiaal waarvoor sinds 2013 een importban geldt. Deze keuringen worden gecombineerd met het nemen van monsters die geanalyseerd worden in een Russisch laboratorium. De Europese lidstaten hebben Rusland laten weten dat zij aan deze pre-shipment inspecties geen medewerking meer zullen verlenen. Wel blijven de Russen welkom voor het uitvoeren van zogenaamde systeem-audits. De Europese Commissie heeft toegezegd om in september een voorstel aan Rusland voor te zullen leggen als alternatief voor de huidige pre-shipment keuringen.

Vanwege het feit dat boomkwekerijproducten ook onder de destijds afgekondigde importban vallen, worden er dus ook geen pre-shipment keuringen door de Russische PD bij boomkwekerijbedrijven meer uitgevoerd. Wat de gevolgen daarvan zijn, is nu nog moeilijk te overzien. Mogelijk dat daarover pas meer duidelijkheid kan worden geboden nadat het nieuwe voorstel van de Europese Commissie bekend is gemaakt. Ondertussen proberen wij naar aanleiding van de uitkomsten van het overleg te achterhalen of voor het verkrijgen van een import-permit nog steeds een pre-shipment inspectie door Rusland wordt geëist. Daarnaast adviseren wij onze leden om in voorkomende gevallen hun Russische afnemer toch een importvergunning te laten aanvragen bij Rosselkhoznadzor.  

  1. Fytosanitaire eisen EAEU-landen

Los van de discussies over de inspecties voor Rusland, heeft de NVWA voor alle landen behorende tot de Euraziatische Economische Unie (EAEU-landen), waaronder Rusland en Kazachstan, de te volgen fytosanitaire spelregels iets aangepast. Dit geldt in het bijzonder voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de door die landen geëiste ‘perceelsvrijheid’. De NVWA heeft daarover besloten dat het plantenpaspoort als dekking wordt geaccepteerd. Deze regeling geldt echter niet voor naaldbomen en kastanjes. Het plantenpaspoort biedt voor deze producten namelijk niet de gevraagde zekerheden. De NVWA heeft voor naaldbomen op perceelsniveau echter wel ingeregeld in die zin dat een bedrijf moet kunnen aantonen dat het betreffende perceel vrij bevonden is van Leptoglossus.

Met vorenstaande regeling biedt de NVWA het bedrijfsleven voor 2019 een ruimere mogelijkheid om partijen naar de EAEU-landen te kunnen exporteren.  Zij doet echter met klem een beroep op de bedrijven om ervoor te zorgen dat men de geldende spelregels strikt opvolgt. Doet men dat niet, dan loopt een bedrijf het risico om van export naar de EAEU-landen uitgesloten te worden.

« Terug

Sluiten