Gebruik Botanische namen China

01-08-2019 13:05 01-08-2019 13:05

Naar aanleiding van de aanhoudende problemen rond het vermelden van de volledige botanische naam op de fytosanitaire certificaten voor China in combinatie met de invoervergunningen, is door het ministerie van LNV en de NVWA het volgende besloten:

  • Tot nader order mag de botanische naam zoals op de import permit is aangegeven, vermeld worden op het fytosanitaire certificaat voor China;
  • Voorwaarde is wel dat er teelt van het betreffende gewas in Nederland plaatsvindt.

Mochten er zich ontwikkelingen voordoen die bijstelling van het bovenstaande vereisen, dan worden wij hierover door de NVWA geïnformeerd en dan zullen wij u daarvan direct in kennis stellen. Door het Ministerie zal tevens contact worden gezocht met de Chinese autoriteiten om een oplossing te vinden voor dit sinds begin dit jaar ontstane probleem.

« Terug

Sluiten