Heffingsverhoging USA-Canada voor niet-Anthos leden

woensdag 21 augustus 2019 15:08

Hierbij berichten wij u dat het bestuur van de Stichting Anthos Noord-Amerika besloten heeft om voor niet-Anthos leden de af te dragen heffing voor de Verenigde Staten en Canada te verhogen. Het besluit is genomen tegen de achtergrond van de besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering van Anthos d.d. 20 juni jl. Toen is besloten om de activiteiten van iBulb te beschouwen als kernactiviteiten van Anthos, die per 1 januari a.s. ook langs de weg van Anthos-contributie zullen worden gefinancierd. 

Met het besluit van de ledenvergadering wordt het onderscheid tussen Anthos- en niet-Anthos leden aangescherpt en beter zichtbaar. In diezelfde lijn is het voorstel ontwikkeld om niet-Anthos leden ook een hogere heffing te laten betalen voor het gebruik van het Amerikaanse en Canadese preclearance programma. Het programma is immers geïnitieerd door Anthos, dat samen met de NVWA, USDA/APHIS en CFIA contractpartner is. 

Het besluit van het stichtingsbestuur leidt ertoe dat met ingang van 1 juli 2020 alle heffingsbedragen met 12,5% worden verhoogd. Anthos-leden krijgen daarop een korting van 20% in plaats van de huidige 10%. Het toepassen van deze percentages heeft tot gevolg dat niet-Anthos leden 12,5% meer gaan afdragen, terwijl deze aanpassing voor de Anthos-leden zonder gevolgen blijft. De nieuwe tarievenlijst kunt u HIER aantreffen.

Indien u over dit besluit aanvullende informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Anthos.

« Terug

Sluiten