Export eiken naar beschermde gebieden Tsjechië, Ierland, Zweden en Verenigd Koninkrijk niet meer mogelijk

maandag 13 januari 2020 12:19

Bijgaand treft u het NVWA register van eisen en coderingen voor beschermde gebieden aan. Naar nu blijkt zijn per 1 september jongstleden de eisen voor export van eiken naar beschermde gebieden in Tsjechië, Ierland, Zweden en Verenigd Koninkrijk aangepast (zie pagina 4 van de bijlage). Er moeten garanties geboden worden ten aanzien van Cryphonectria parasitica, daarvoor zijn 3 opties mogelijk.  Omdat deze schimmel in Nederland voorkomt en er ook geen ‘vrij gebied’ is ingericht kan niet voldaan worden aan optie a en b. Aan optie c wordt niet voldaan omdat er door Naktuinbouw geen inspectie is uitgevoerd in de directe omgeving van de kwekerij. Dit betekent dat formeel niet voldaan kan worden aan de gestelde eisen en dat export van eiken oogst 2019 naar deze landen niet mogelijk is. Naktuinbouw heeft de keurmeesters daar inmiddels over geïnformeerd.

Anthos heeft bij de NVWA het verzoek ingediend om hier voor oogst 2019 coulant mee om te gaan en export wel toe te staan. De sector was zich immers niet bewust van deze nieuwe eisen waardoor er geen invulling is gegeven aan de inspectie van de directe omgeving. Wij zullen u informeren zodra er duidelijkheid is over het standpunt van de NVWA.

Export van P. ramorum waardplanten naar beschermd gebied Frankrijk
Een aandachtspunt voor de aankomende veldkeuring betreft de export van P. ramorum waardplanten naar beschermd gebied in Frankrijk  (betreft heel Frankrijk met uitzondering van het departement Finistere (Bretagne)) (zie pagina 11 van de bijlage). Export van oogst 2019 is nog mogelijk. Op basis van de in 2019 uitgevoerde veldkeuring door Naktuinbouw kunnen de in de bijlage genoemde producten met de PZ code PHYTRA naar Frankrijk verstuurd worden.

Omdat P. ramorum in de nieuwe Plantgezondheidsverordening niet meer als Q-organisme wordt beschouwd, moet voor oogst 2020 op een andere wijze invulling gegeven worden aan de garantie (dit is ook relevant voor export naar verschillende derde landen). Tijdens de reguliere veldkeuring van Naktuinbouw wordt nu namelijk een tolerantie van 1% gehanteerd. Over de invulling hiervan zal nog nader overleg plaatsvinden tussen Naktuinbouw en Anthos.

« Terug

Sluiten