Royal Anthos ontvangt Europese subsidie van 1,55 mln. euro voor promotieprogramma bloembollen en bolbloemen in de Verenigde Staten

dinsdag 21 januari 2020 09:57

Op 17 januari 2020 tekenden Johan Maas, plaatsvervangend algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Henk Westerhof, voorzitter van de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Royal Anthos), een contract in het kader van de Europese regeling voor voorlichtings- en afzet bevorderende acties van landbouwproducten.

Europees promotieprogramma
Op basis van dit contract start Royal Anthos op 1 februari 2020 in de Verenigde Staten met het 3-jarig promotieprogramma: ’Flower Bulbs from Europe make you bloom’. Het programma richt zich op de bevordering van de afzet van Europese bloembollen in de Verenigde Staten. De totale begroting voor dit programma is € 1,95 miljoen. Het is door de Europese Commissie geselecteerd onder het Werkprogramma 2019 en wordt voor 80% gefinancierd door de EU, terwijl Royal Anthos voor de resterende 20% zorgdraagt.

Doelstellingen van het programma
De campagne heeft drie doelstellingen:

  1. Bewustwording creëren met het oogmerk om meer Amerikaanse huishoudens te herinneren aan het aankoopmoment van een breed assortiment bloembollen en bolbloemen;
  2. Het kennisniveau verhogen over het gebruik van bloembollen in de tuin, bloembollen op pot en bolbloemen, zoals tulpen en lelies;
  3. Verhogen van de export van bloembollen naar de VS.

De campagne
Om de doelstellingen te bereiken bestaat het programma uit de volgende activiteiten:

  • Een mediacampagne gericht op het vergroten van het bewustzijn van de consument;
  • Een mediacampagne gericht op educatie;
  • De organisatie van een jaarlijks evenement: “Flower Bulb Day”;
  • De organisatie van persreizen.

Voor de uitvoering van de beide mediacampagnes zal worden samengewerkt met het Amerikaanse PR bureau, de Garden Media Group. Het eerste evenement zal plaatsvinden op 7 maart a.s. in San Francisco, waar o.a. met de aanleg van een pluktuin, bestaande uit 100.000 tulpen, de eerste Flower Bulb Day wordt gevierd.

« Terug

Sluiten