Verandering EU quarantaine status PSTVd

woensdag 29 januari 2020 14:57

Sinds 14 december jongstleden is de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening van kracht. De Europese Q status van Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) is gewijzigd. Het is nu geen Q organisme meer, maar een Regulated Non Quarantine Pest (RNQP). Het is alleen nog gereguleerd voor Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. en Solanum tuberosum L.

Wij attenderen u hierop omdat het bij export naar derde landen die toetsing op PSTVd vereisen (bijvoorbeeld bij export van Dahlia naar Japan en Taiwan) betekent dat een positieve uitslag alleen tot gevolg heeft dat de partij niet naar het betreffende land geëxporteerd kan worden. Het heeft echter (behalve voor de in de eerste alinea genoemde drie producten) geen consequenties (vernietiging) meer voor de rest van de partij. Deze wijziging maakt dat toeleveranciers mogelijk bereidwillig zijn om partijen te toetsen. Voor toetsing van Dahlia op PSTVd wordt gebruik gemaakt van een bladtoets.   

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

« Terug

Sluiten