Vervolg Coronavirus

vrijdag 05 juni 2020 11:43

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

1. Knelpuntenanalyse corona voor bloembollenhandelsbedrijven

Op verzoek van Anthos heeft Stigas een knelpuntenanalyse opgesteld voor bloembollenhandelsbedrijven. Hiervoor is overleg gevoerd met enkele handelsbedrijven om na te gaan welke knelpunten zich in de praktijk voordoen. De knelpuntenanalyse is een sectorspecifieke aanvulling op het Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen dat is opgesteld voor de agrarische sectoren en biedt praktisch aanwijzingen voor de te nemen maatregelen.

U kunt de knelpuntenanalyse en het protocol hieronder downloaden:

  1. Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen
  2. Knelpuntenanalyse bloembollenhandel
  3. Sectorale knelpuntenanalyse overige sectoren (o.a. boomkwekerij)

2. Informatie landbouwraden

De verschillende landbouwraden houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse landen. Wij zullen u hier regelmatig over informeren. De laatste stand van zaken kunt u HIER downloaden.

« Terug

Sluiten