Lelie export China

vrijdag 05 juni 2020 12:10

Een groot aantal lelie exporteurs werd recentelijk geconfronteerd met een brief van een groep belangrijke Chinese afnemers, die een groot deel van de import van leliebollen voor hun rekening neemt. Als gevolg van COVID-19 waarschuwden de Chinezen voor een overaanbod van lelies. In het licht daarvan verzochten zij hun leveranciers om prijskortingen op geleverde bollen, nieuwe prijsafspraken en compensatie van koel- en behandelingskosten.

Naar aanleiding van de Chinese brief hebben de exporteurs in Anthos-verband eerst  een inventarisatie uitgevoerd om vast te stellen hoeveel leliebollen van oogst 2019 zijn verkocht. Daarnaast wilde men inzicht krijgen in het aantal reeds verstuurde bollen en de nog te versturen hoeveelheden. Uit de enquête bleek dat er in vergelijking tot voorgaande jaren sprake is van een krimp in de afzet van plm. 5%. Bovendien wordt voor China rekening gehouden met een afname in de afzet van 10 tot 20% van leliebollen die in Chili en Nieuw Zeeland worden geproduceerd.

De exporteurs zijn tevens bijeengekomen om te bespreken of zij in navolging van hun Chinese afnemers in gezamenlijkheid zouden gaan reageren en wat de inhoud van een eventuele reactie moest zijn. In de vergadering hebben de bedrijven besloten om in een gezamenlijk schrijven de Chinese afnemers te laten weten dat niet kan worden ingegaan op hun wensenpakket, maar dat men wel bereid is om voor leliebollen van oogst 2019 geen nieuwe transacties meer aan te gaan. De brief is door Anthos opgesteld en medeondertekend door de individuele handelsbedrijven.

« Terug

Sluiten