Laatste oproep: Meld uw Coronaschade!

dinsdag 23 juni 2020 14:08

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet een compensatieregeling voor de sierteelt en de voedingstuinbouw ingesteld van 600 miljoen euro. De regeling gold voor een periode van drie maanden en is op 18 juni jl. gesloten. Naar nu blijkt is er in totaal 200 miljoen euro uit het fonds aangevraagd.

Anthos heeft van het begin af aan bepleit dat de regeling langer open moet blijven dan drie maanden, omdat voor veel van onze leden pas tegen het einde van het jaar duidelijk wordt wat de corona-gerelateerde schade werkelijk is. De minister heeft in een recent debat met de kamer gemeld dat zij niet bereid is om medewerking te verlenen aan de verlenging, ondanks het feit dat er sprake is van een fikse onderbenutting.

De organisaties die participeren in het Corona-Crisisteam, waar ook Anthos deel van uitmaakt, hebben besloten om toch in te zetten op een verlenging/nieuwe aanvraag voor de periode half juni t/m half september. Anthos heeft een verlenging tot eind december van dit jaar bepleit, maar gegeven de politieke situatie is zo’n verlenging niet realistisch.

Wij stellen ons echter wel op het standpunt dat wij aan een aanvraag tot verlenging alleen onze medewerking zullen verlenen, indien leden daadwerkelijk voor een schade-uitkering in aanmerking kunnen komen. Om dat voor uzelf vast te kunnen stellen, vindt u via deze link een schema dat u daarvoor kunt gebruiken. Als daaruit blijkt dat u recht heeft op een tegemoetkoming, dan verzoeken wij u ons daarover te informeren, uiterlijk op 29 juni a.s. Als wij voor die datum geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u niet voor een vergoeding in aanmerking komt. Indien wij in het geheel geen reacties hebben ontvangen, dan ligt het niet voor de hand om onze medewerking te verlenen aan een vervolg-aanvraag voor een nieuwe periode van drie maanden.

Indien u assistentie nodig heeft bij het invullen van het formulier, kunt u contact opnemen met Alfons Zwetsloot, directeur Anthos.

« Terug

Sluiten