URGENT: Gevolgen Coronavirus

maandag 16 maart 2020 15:13

De gevolgen van het Coronavirus zijn verstrekkend voor de Nederlandse tuinbouwsector. In het licht daarvan heeft hedenmorgen spoedoverleg plaatsgevonden tussen de brancheorganisaties in de tuinbouwsector, vertegenwoordigers van Greenport NL, de overheid en Rabobank Nederland. Tijdens dit overleg zijn de belangrijkste knelpunten voor de verschillende sectoren geïnventariseerd.

Twee thema’s hebben heel specifiek de aandacht gekregen en die richten zich op werktijdverkorting en het verkrijgen vankredietfaciliteiten voor het bedrijfsleven (op korte en langere termijn). Daarbij is tevens gesproken over het door het kabinet afgekondigde Noodfonds van 90 miljard euro en de voorwaarden waaronder daar een beroep op kan worden gedaan. Richting kabinet zullen vorenstaande onderwerpen worden aangekaart en om duidelijkheid worden gevraagd over de toepassing van het Noodfonds. Er zal ook worden aangedrongen op een onmiddellijke lastenverlaging voor het bedrijfsleven, o.a. in de vorm van het uitstel tot het betalen van belastingen, energiekosten en aflossingen. Zodra over een of meer van deze zaken duidelijkheid wordt verkregen, zullen wij u daarover informeren.

Verschillende van onze leden informeren ons ook over het feit dat men met annuleringen van binnen- en buitenlandse afnemers wordt geconfronteerd. Wij zullen zowel voor wat betreft uw inkoop-, als uw verkooporders juridisch advies inwinnen om goed in beeld te krijgen welke rechten en plichten er aan afgesloten transacties ten grondslag liggen. Ook daarover zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.

Per separate mail sturen wij u een bericht van de AWVN over 'scholing en kinderopvang'.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van Anthos en buitenkantooruren ook met de voorzitter van Anthos, Henk Westerhof (06 53242066).

« Terug

Archief > 2020 > maart

Sluiten