Update coronavirus bloembollen

vrijdag 20 maart 2020 14:45

 1. Maatregelen overheid, banken
  De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus stapelen zich in een snel tempo op. Wij krijgen van onze leden heel veel vragen op ons afgevuurd, die wij zo goed mogelijk proberen op te lossen. Daarnaast onderhouden wij veelvuldig contacten met andere brancheorganisaties in de tuinbouwsector om richting kabinet niet alleen aandacht te vragen voor de problemen waar onze bedrijven mee geconfronteerd worden, maar ook om voorzieningen te treffen die de economische gevolgen voor de bedrijven moeten verzachten. Uit van leden ontvangen reacties blijkt dat de afgekondigde maatregelen vaak niet of onvoldoende aansluiten bij de problemen waarmee u wordt geconfronteerd. Er vindt nog overleg plaats over de instelling van een zgn. “Noodfonds”, maar voor de korte termijn verwachten wij niet dat die uw pijn zal verzachten. Weet echter dat wij aangehaakt zijn bij initiatieven die moeten leiden tot de instelling van zo’n fonds.
 2. Anthos-brief
  Onze leden maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen bij hun afnemers. Men wordt geconfronteerd met annuleringen en het uitblijven van betalingen. Enerzijds zijn die een gevolg van de maatregelen die de overheden opleggen en anderzijds vanwege de ontwikkelingen in de markt. Tegen de achtergrond daarvan vragen bedrijven om support van Anthos in de vorm van een ondersteunende brief die men in voorkomende gevallen richting afnemers kan gebruiken om hen op hun verplichtingen te wijzen. De brief is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools en Russisch.
  Wellicht goed u er ook op te attenderen dat wanneer u een kredietverzekering heeft afgesloten, u ook nauw contact met hen onderhoudt, ook in relatie tot het beschikbaar stellen van deze brief.
 3. Enquête
  Eerder deze week hebben wij naar onze leden een enquête uit doen gaan om inzicht te krijgen in de omvang van de (verwachte) schade waar onze bedrijven mee geconfronteerd worden. Daarop is door heel veel bedrijven gereageerd, maar mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan verzoeken wij u daar alsnog zorg voor te dragen. Wij zullen maandag 23 maart a.s. met de uitkomsten daarvan naar buiten treden.
 4. Inkoopverlies
  De bedrijven in met name de bloembollensector kijken voor de korte termijn ook met zorg naar de ontwikkelingen in de inkoopmarkt van de voorjaarsbloeiende bolgewassen. Vooral de bedrijven die al een stevige inkooppositie hebben ingenomen, vrezen voor een sterke prijsdaling die een direct gevolg is van het effect van het coronavirus op de inkoopmarkt. Anthos onderhoudt hierover o.a. nauwe contacten met de bemiddeling en willen samen met hen en de KAVB streven naar het vinden van een oplossing die de rust moet behouden in de inkoop. Indien u daar gedachten over heeft, horen wij dat graag van u.
 5. Informatie via de landbouwraden
  De verschillende landbouwraden houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse landen. Wij zullen u hier regelmatig over informeren. De laatste stand van zaken kunt u HIER downloaden.

« Terug

Archief > 2020 > maart

Sluiten