Vervolg Coronavirus

vrijdag 27 maart 2020 13:21

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

1. Exportkredietverzekering verruimd voor bedrijven die met buitenland handelen

Mede op aandringen van VNO-NCW gaat het kabinet exporterende bedrijven ondersteunen. Dat hebben minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) vandaag bekendgemaakt. Exporterende bedrijven in Nederland worden hard geraakt door de coronacrisis. Nederland is een open economie die voor circa een derde van haar nationaal inkomen en werkgelegenheid afhankelijk is van de export van goederen en diensten. Goederen komen momenteel langzamer, in gedeeltes en soms niet op de plaats van bestemming. Dit treft inmiddels vrijwel alle (internationale) ketens. Voor exporteurs is daarom uitbreiding van diverse bestaande maatregelen nodig. Via het bestuurslidmaatschap van VNO-NCW is Anthos betrokken deze lobby en worden we de op de hoogte gehouden van de verdere uitwerking. Zodra hierover meer bekend wordt, zullen wij u informeren. 

Extra maatregelen voor exporteurs
Voor bedrijven die met het buitenland handelen, wordt de exportkredietverzekering verruimd. Hierdoor worden meer risico's van bedrijven afgedekt door de overheid. Ondernemingen lopen nu meer risico dat handelspartners de rekeningen niet betalen en dit risico zet zich voort in de gehele keten. Kortlopende exportkredieten (korter dan twee jaar) worden nu ook gedekt. Verder wordt de procedure voor de kredietexportverzekering verruimd en versneld. Ook gaan meer landen onder de regeling vallen. Het kabinet hoopt met het maatregelenpakket de internationale handel op gang te houden.

Europese coördinatie vereist
Daarnaast is het van de belang dat de Europese handelsministers de beperkingen voor logistiek en transport opheffen zodra dit kan. Bij voorkeur onder regie van de Europese Commissie, zoals die ook het voortouw heeft genomen in het opstellen van green lanes voor het wegtransport en slotbehoud voor de luchtvaart. Daarnaast is het van belang dat de lidstaten het vertrouwen geven richting consumenten en bedrijven. Bijvoorbeeld door overheidsprojecten te versnellen, naast uitstel ook de belastingen te verlagen en investeringen in innovatie en onderzoek bij bedrijven aan te jagen.

2. Inkoop voorjaarsbloeiende bolgewassen

Zoals eerder gemeld, ontvangen wij veel verontrustende berichten over het komende inkoopseizoen van voorjaarsbloeiende bolgewassen. Wij sturen aan op een overleg tussen productie, bemiddeling en handel dat zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Doel daarvan is om in het belang van alle ketenpartijen zoveel mogelijk rust in de markt te creëren en te voorkomen dat een prijsdumping leidt tot een prijzenslag in de afzet. Als voorbereiding op het beoogde overleg met andere marktpartijen, zullen wij eerst een bespreking hebben met enkele handelsbedrijven om de mogelijke oplossingsrichtingen vanuit de handel te inventariseren. Van enkele leden hebben wij daarvoor al suggesties ontvangen. Daarnaast heeft de voorzitter van de Productgroep Tulp contact met ons hierover opgenomen en ook hij zoekt naar een oplossing voor dit probleem. Met hem is afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Mocht u hierop willen reageren, dan kunt u contact opnemen met Henk Westerhof.

3. Persbericht

Naar aanleiding van de door ons gehouden enquête, hebben wij een persbericht verstuurd dat u via deze link kunt inzien.

4. Informatie landbouwraden

De verschillende landbouwraden houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse landen. Wij zullen u hier regelmatig over informeren. De laatste stand van zaken kunt u HIER downloaden.

« Terug

Archief > 2020 > maart

Sluiten