Coronavirus

dinsdag 17 maart 2020 14:03

Documenteer uw schade als gevolg van het coronavirus!!

Anthos volgt de ontwikkelingen in relatie tot het coronavisus op de voet. Daarvoor worden contacten onderhouden met andere organisaties in de tuinbouw-, de boomkwekerij- en de bloembollensector, alsmede met VNO-NCW en banken. Het laat zich aanzien dat er later vandaag/uiterlijk morgen duidelijkheid gaat komen over de verschillende maatregelen en voorzieningen die voor het bedrijfsleven getroffen worden. Naar verwachting zal er een lastenverlichting komen in relatie tot het aanvragen van werktijdverkorting. Daarnaast laat het zich aanzien dat het bedrijfsleven uitstel van betalingen zal worden verleend in de afdracht van de belastingen die door het Rijk geheven worden. Uit contacten met de Rabobank en VNO-NCW blijkt ook dat de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten versoepeld zullen worden en naar verluid zullen de bedrijven in de tuinbouwsector daar ook gebruik van kunnen maken. Hierover vindt nog overleg plaats tussen o.a. de banken en de overheid, maar de vooruitzichten voor het tuinbouw-bedrijfsleven zijn positief. Hoe de regeling eruit zal gaan zien en onder welke voorwaarden bedrijven daarop een beroep kunnen doen wordt spoedig kenbaar gemaakt. Wel is al duidelijk dat alleen financieel gezonde bedrijven met een goed toekomstperspectief voor zo’n “nood-krediet” in aanmerking zullen komen.

Naar aanleiding van uitspraken van de minister van Financiën, de heer Wopke Hoekstra, doen een groot aantal sectoren nu al een beroep op het Noodfonds waarvoor 90 miljard beschikbaar komt. In navolging van de horeca heeft de tuinbouwsector ook een beraming gemaakt van de schade in de tuinbouw en die is voorlopig vastgesteld op 5 miljard euro. De overheid is gevraagd snel duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder aanvragen voor een schade-uitkering zullen worden gehonoreerd.

Vooruitlopend daarop adviseren wij u om de schade die u als bedrijf lijdt door het coronavirus goed te documenteren: baat het niet, het schaadt ook niet, temeer omdat het zeker te betreuren zou zijn als een eventuele uitkering wordt afgewezen als gevolg van het feit dat die in onvoldoende mate kan worden aangetoond!

« Terug

Archief > 2020 > maart

Sluiten