Vervolg Coronavirus

woensdag 25 maart 2020 16:59

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

1. Format bedrijfsleven

In eerdere ledenberichten hebben wij u meegedeeld dat er een uniform format voor het bedrijfsleven beschikbaar zou komen met behulp waarvan de bedrijven de schade kunnen bijhouden die een gevolg is van de uitbraak van het coronavirus. Dat format kunt via deze link inzien. Het format is voor alle bedrijven in de tuinbouwsector hetzelfde en het heeft ook de instemming van het ministerie van LNV. Anthos heeft er mede zorg voor gedragen dat ook non-betalingen en annuleringen door (buitenlandse) afnemers in het format zijn verwerkt.

Een handleiding over het gebruik van het format is beschikbaar via deze link. Mocht u hier toch nog een nadere toelichting op willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Voor de goede orde willen wij u er nogmaals op attenderen dat dit formulier u geen garantie geeft dat de schade daadwerkelijk wordt vergoed. Ook is er nog geen duidelijkheid of er daadwerkelijk een noodfonds gaat komen. Een verzoek daartoe is door alle organisaties in de tuinbouwsector bij het ministerie van LNV ingediend. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de instelling van een fonds, kan er dus ook nog niets zinnigs worden gezegd over de schade die daaruit in de toekomst wordt vergoed.

2. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Uiteindelijk zal de NOW-aanvraag via het UWV, maar op dit moment kun je nog geen aanvraag indienen. Op korte termijn komen er meer details beschikbaar. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart 2020 in aanmerking komt voor deze noodmaatregel. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd. 

De uitkering wordt gerelateerd aan het omzetverlies van de onderneming. In de bestuursvergadering van VNO-NCW van vanmiddag, waarbij Anthos aanwezig was, is gemeld dat de omzetdaling, wordt gerelateerd aan de omzet in de dezelfde periode (maanden) van het voorgaande jaar.

« Terug

Archief > 2020 > maart

Sluiten