Anthos, KAVB, CNB, Hobaho en IGH roepen marktpartijen op om de rust in de inkoopmarkt van voorjaarsbloeiende bolgewassen te bewaren

donderdag 02 april 2020 15:06

Anthos heeft richting KAVB, CNB, Hobaho en IGH het initiatief genomen om een bericht uit te laten gaan naar de vakgenoten met als doel om de rust in de inkoopmarkt van voorjaarsbloeiende bolgewassen te bewaren. Alle genoemde organisaties hebben dit initiatief gesteund en onderschrijven de inhoud van onderstaand bericht dat iedere organisatie via zijn eigen kanalen zal versturen.

logo anthos kavb cnb hobabo igh.JPG

Het coronavirus werpt inmiddels ook haar schaduw op het aankomende inkoopseizoen van voorjaarsbloeiende bolgewassen. Wat gaat de oogst brengen? Wat gebeurt er met de prijzen? Welke invloed heeft de uitbraak van het coronavirus wereldwijd op de vraag naar bloembollen en bolbloemen en wat is daarvan het effect op de inkoop?

Niemand kan de antwoorden op deze vragen voorspellen, maar duidelijk is dat de onrust bij ketenpartijen niet alleen groot is, maar ook groeit. Dit blijkt uit de vele vragen die Anthos, KAVB, CNB, IGH en Hobaho ontvangen. Deze organisaties stellen zich unaniem op het standpunt dat de rust zoveel mogelijk moet worden bewaard. Zij vragen verkopers, kopers en commissionairs in deze fase geen besluiten te nemen die verstrekkende gevolgen hebben voor de in- en verkoopposities van marktpartijen. Daarnaast wordt een ieder verzocht om bestaande koopovereenkomsten te respecteren.

De handelsbedrijven laten weten dat hun afnemers vanwege de uitbraak van het virus in grote onzekerheid verkeren. Die kunnen nu onmogelijk inschatten wat de effecten ervan zijn op hun toekomstige bedrijfsvoering en hun vraag naar bloembollen voor dit najaar. Dit geldt zowel voor de broeierijafzet, als voor de droogverkoop. Vanwege de grote onzekerheid bij hun afnemers en het hoge debiteurenrisico, plegen de handelsbedrijven voor het gangbare assortiment thans geen inkoop meer, ook omdat ze die veelal voor ruim 60 á 75% hebben ingedekt.

Marktpartijen worden opgeroepen om elkaar goed te informeren over de ontwikkelingen in de oogst en de afzet. Daarbij moet niet worden uitgesloten dat de handel als gevolg van het coronavirus geconfronteerd wordt met een acute vraaguitval. Het risico daarvoor ligt primair bij de handel zelf, maar het kan ook ernstige financiële gevolgen hebben voor de teelt. Mede tegen de achtergrond hiervan achten kopers het van belang dat verkopers in zulke gevallen willen meewerken aan het wijzigen van overeenkomsten die voor 15 maart jl. zijn gesloten. De handel denkt daarbij aan het leveren van minder stuks, het aanpassen van de prijs of het leveren van een ander soort.

Anthos, KAVB, CNB, Hobaho en IGH roepen alle marktpartijen op om begrip te hebben voor elkaars positie en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor problemen die tijdens dit inkoopseizoen van voorjaarsbloeiende bolgewassen ontstaan.

« Terug

Archief > 2020 > april

Sluiten