EU promotiecampagne VS

donderdag 30 april 2020 14:37

In deze onzekere tijden waarin het coronavirus onze dagelijks leven beheerst, zouden we bijna vergeten dat Anthos eerder dit jaar is aangevangen met de uitvoering van een promotiecampagne die de afzet naar de Verenigde Staten moet bevorderen. Voor de ontwikkeling en uitvoering daarvan is voor een periode van drie jaar een budget beschikbaar van ruim 1,95 miljoen euro, waarvan 80% afkomstig is uit een Europees promotiefonds en de andere 20% wordt gefinancierd door Anthos.

In nauwe samenspraak met het bedrijfsleven worden campagnes ontwikkeld  voor de droogverkoop en de broeierij afzet van met name lelies en tulpen.  Daarbij kunnen we rekenen op de professionele ondersteuning van de Garden Media Group, het Amerikaanse PR bureau dat speciaal voor deze campagne is ingehuurd.  

De stand van zaken betreffende de uitvoering van het programma is als volgt;

 1. Broeierijcampagne Tulp
  Op zaterdag 7 maart jl. werd in San Francisco Flower Bulb Day gehouden. Alle voorbereidingen voor dit evenement waren getroffen, maar op vrijdagavond moest vanwege de uitbraak van het coronavirus op last van de burgemeester van San Francisco het programma drastisch worden aangepast. De aanleg van de tulpen pluktuin op Union Square kon om veiligheidsredenen niet doorgaan. In plaats daarvan hebben de vele vrijwilligers alle tulpen, lelies en irissen zelf gebost en aan het publiek weggeven. Het media bereik was dit jaar: 

  38 total pieces of earned media coverage (double the coverage from 2019), including 7 pieces of national media coverage (no national coverage in 2019), with an average domain authority of 67 
  352M online readership*
  875K estimated coverage views*
  49.9K social media shares
  19 links to FlowerBulbDay website
  *  metrics provided by SimilarWeb.
  Een compleet rapport kunt u HIER downloaden.
 2. Droogverkoopcampagne
  Met de begeleidingsgroep, bestaande uit een aantal exporteurs op de VS, is een briefing opgesteld die als basis dient voor het door de Garden Media Group te ontwikkelen programma. Als gevolg van de uitbraak van het virus is overwogen om de campagne tijdelijk stop te zetten en door te schuiven naar volgend jaar. Om programmatische redenen is daarvan afgezien. Wel is besloten om dit jaar minder budget in te zetten en het overblijvende deel in de twee volgende jaren te gaan gebruiken.
 3. Broeierijcampagne Lelie
  Voor de lelie is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een campagne. Daarvoor is o.a. de input verkregen van een groep vooraanstaande lelie-importeurs, die bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het programma betrokken blijven.
 4. Nulmeting
  Om het effect van de campagne op de afzet van bloembollen goed te kunnen meten, moet op basis van de ontvangen subsidievoorwaarden een effectmeting door een onafhankelijk bureau worden uitgevoerd. Daarvoor zijn wij een samenwerking aangegaan met het in de VS gevestigde bureau Gongos. De eerste meting moet voor aanvang van de campagne zijn verricht en de resultaten van deze zogenaamde nulmeting kunt u inzien via deze link.
 5. Persreis
  Het organiseren van persreis maakt tevens onderdeel uit van de campagne. Als gevolg van het coronavirus zal dit programma onderdeel doorgeschoven worden naar volgend jaar.

« Terug

Archief > 2020 > april

Sluiten