Vervolg Coronavirus

10-04-2020 11:31 10-04-2020 11:31

Met deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

1. Corona Calculator voor ondernemers

VNO-NCW en MKB-Nederland  hebben de Corona Calculator gelanceerd: https://www.coronacalculator.nl/ (mocht u de link niet kunnen openen, dan kunt u de Corona Calculator vanuit Chrome starten). Met deze Corona Calculator kunnen ondernemers berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming. De tool bestaat uit het volgende:

  • Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond
  • Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
  • In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming;
  • Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld.

Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de TOGS een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u o.a. voldoen aan de volgende voorwaarden:

Check SBI code.JPG

N.B.
Heeft u naar uw oordeel recht op de Tegemoetkoming schade COVID-19, maar staat u onder een andere SBI-code geregistreerd in het Handelsregister? Dan kunt u dit melden. Gebruik hiervoor het formulier Melding niet-aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code u nu heeft en welke SBI-code u meent te moeten hebben. RVO verzamelt deze informatie en brengt het onder de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met dit meldingsformulier vraagt u niet de Tegemoetkoming schade COVID-19 aan.

3. Informatie landbouwraden

De verschillende landbouwraden houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse landen. Wij zullen u hier regelmatig over informeren. De laatste stand van zaken kunt u HIER downloaden.

« Terug

Archief > 2020 > april

Sluiten