Nieuwe fytosanitaire eisen voor plantmateriaal handel naar het Verenigd Koninkrijk met ingang van 21 april 2020

donderdag 16 april 2020 13:16

Onlangs heeft het VK nieuwe tijdelijke maatregelen in de nationale wetgeving gepubliceerd die met ingang van 21 april 2020 van kracht worden.
(zie http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2020/381 - u kunt de 2 bestanden hier downloaden: Annex
Proposal for additional UK regulations en Statutory Instruments 2020 No. 381). Deze tijdelijke maatregelen passen in principe binnen het kader van de huidige EU wetgeving. De Europese Commissie zal nader vaststellen of deze maatregelen nader geharmoniseerd worden of dat het VK deze maatregelen moet aanpassen of intrekken.

Gebruik van plantenpaspoorten voor deze specifieke nieuwe eisen
Voor plantmateriaal uit andere EU lidstaten wordt verwacht dat duidelijk wordt aangegeven door middel van ‘official statements’ dat voldaan wordt aan deze vereisten. Nederlandse bedrijven kunnen dit doen door het aanbrengen van een plantenpaspoort bestemd voor beschermde gebieden (PZ) en verwijzing naar de EPPO code van het quarantaine organisme.

De NVWA is in samenwerking met Keuringsdiensten bezig om de garantiestelling voor deze maatregelen in te richten. De onderstaande aandachtspunten zijn hierbij belangrijk.

LET OP: Het VK heeft formeel niet ingestemd met de beoogde invulling van Nederland. Er kunnen nog wijzigingen optreden.

Nieuwe eisen voor planten voor opplant van Ulmus vanwege Candidatus Phytoplasma ulmi.
Dit organisme komt niet in NL voor. De nieuwe VK vereisten wijken niet af van eisen die tot december 2019 van kracht waren in de gehele EU. De handel van deze producten kan doorgang blijven vinden.

Nieuwe eisen voor planten van opplant van Platanus vanwege Ceratocystis platani

Deze eisen waren reeds eerder van kracht tot december 2019. Vanwege recente vondsten van deze schimmel in noord Frankrijk heeft het VK deze vereisten voor planten voor opplant van Platanus (gehele leven gegroeid in een vrij gebied), opnieuw ingesteld.
De handel van deze producten kan doorgang van specifieke bedrijven die hiervoor geregistreerd staan bij de Naktuinbouw.

Nieuwe eisen voor Hout, houtdelen, schors en planten van Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. en Pterocarya rhoifolia.
Deze eisen gelden alleen voor plantmateriaal met herkomst van specifieke derde landen. De registers van de NVWA zullen hierop worden aangepast. De handel van deze producten met herkomst Nederland of EU lidstaten kan doorgang blijven vinden.

Nieuw verbod op handel van planten van Coffea, Olea europa, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis vanwege Xylella fastidiosa
Handel van planten van Coffea en Polygala myrtifolia vanuit Nederland (en alle andere EU lidstaten en derde landen) naar het VK is niet langer mogelijk. Voor Olea europea en Prunus dulcis is handel niet langer mogelijk door de nieuwe vereisten van het VK.

Nieuwe vereisten voor planten voor opplant anders dan zaad van Lavandula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis vanwege Xylella fastidiosa
Voor deze planten stelt het VK uitgebreide eisen. Er is overleg gaande met het VK om handel van dit plantmateriaal mogelijk te houden. Handel van dit plantmateriaal blijft mogelijk op basis van één van de volgende garantiestellingen:
a) indien gehele leven of tenminste 1 jaar gegroeid in NL: geen toetsing op basis van landvrijheid voor NL. Er zal een register van bedrijven worden opgesteld.
b) indien handel vanuit andere lidstaat:
(i) ofwel PZ PP andere lidstaat. De verwachting is dat andere lidstaten deze optie nog niet zullen hebben ingericht.
OF
(ii)  Extra (veld- of partij) inspectie + toetsing. Op PZ PP aangeven lidstaat/land van oorsprong (item D).

« Terug

Archief > 2020 > april

Sluiten