Corona / Export van Monitoring en Joint Inspection bolgewassen naar Japan

10-04-2020 11:09 10-04-2020 11:09

Vanwege de Corona situatie vaardigt de Japanse Plantenziektenkundige Dienst (MAFF) dit voorjaar geen inspecteurs af naar Nederland om in het kader van het bilaterale protocol voor ‘Monitoring en Joint Inspection’ mee te lopen met de veldinspecties van de BKD.  

Anthos heeft bij de NVWA kenbaar gemaakt dat export van de bloembollen die onder het protocol vallen desondanks wel doorgang moet vinden, zonder Post Entry Quarantine (PEQ).

MAFF heeft aan de NVWA te kennen gegeven hiervoor graag een voorstel van Nederland te ontvangen. Dit is vorige week in afstemming tussen BKD, Anthos en NVWA opgesteld en bij MAFF ingediend.

Hedenochtend heeft MAFF aan de NVWA laten weten in te kunnen stemmen met het Nederlandse voorstel.  Dit betekent dat de bloembollen ‘oogst 2020’ die onder het protocol vallen via de gebruikelijke procedure geëxporteerd kunnen worden naar Japan.

« Terug

Archief > 2020 > april

Sluiten